• 18+ only
  • adult entertainment
  • custom clip request
  • sensual dominance
  • paysafecard | paypal | wishtender | tikkie

(EN) This website and all its content is solely the intellectual property of FemmDommeExtraOrdinair/ MrsW.enterprises. All content and any information released by the website (FemmDommeExtraOrdinair/ MrsW.enterprises)  is therefor strictly prohibited to; 1. to reproduce, 2.to use for anything other then personal entertainment, 3.to upload to tube or torrenting sites. Any violation of these Terms of FemmDommeExtraOrdinair/ MrsW.enterprises will result in immediate response and legal affair. 

This website (FemmDommeExtraOrdinair/ MrsW.enterprises)  is DMCA (Digital Millennium Copyright Act.) protected. A Take Down Notice will be issued to all parties involved or being suspected of copyright infringement. All parties involved or being suspected of such act must provide with the written consent of the rightful owner, FemmeDommeExtraOrdinair/ MrsW.enterprises. 

Please refer to DMCA for any information regarding your legal rights, copyright infringement and damaging of intellectual property and many more articles relevant to internet rights in general.

*regardless of country or region of where a tube or torrenting site might be registered at and or being operated from.

Thank you.

MrsW.

(NL) Deze website en al zijn inhoud is uitsluitend het intellectuele eigendom van FemmDommeExtraOrdinair/MrsW.enterprises. Alle inhoud en alle informatie die door de website (FemmDommeExtraOrdinair/MrsW.enterprises) wordt vrijgegeven, is daarom ten strengste verboden; 1. om te reproduceren, 2.om te gebruiken voor iets anders dan persoonlijk vermaak, 3.om te uploaden naar tube- of torrent-sites. Elke overtreding van deze voorwaarden van FemmDommeExtraOrdinair/ MrsW.enterprises zal resulteren in een onmiddellijke reactie en juridische aangelegenheden.

Deze website (FemmDommeExtraOrdinair/MrsW.enterprises) is DMCA (Digital Millennium Copyright Act.) beschermd. Er wordt een Take Down Notice afgegeven aan alle betrokken partijen of verdachten van inbreuk op het auteursrecht. Alle betrokkenen of verdachten van een dergelijke handeling dienen schriftelijke toestemming te hebben van de rechtmatige eigenaar, FemmeDommeExtraOrdinair/Mw.W.enterprises. Raadpleeg DMCA voor alle informatie over je wettelijke rechten, inbreuk op auteursrechten en beschadiging van intellectueel eigendom en nog veel meer artikelen die relevant zijn voor internetrechten in het algemeen.

 

 

(EN) When purchasing downloadable media from this Website you agree with the Terms of this Website and the Company. This agreement governs your use of the Website, including any content, functionality, and services offered on or through it. Minors are prohibited to use any of the services provided by the Website and the Company. All visitors are solely responsible for their own actions, the Website and the Company; MrsW.enterprises cannot be held accountable for any kind of damage might have occurred due to the visitation of the Website.

(NL) Wanneer je downloadbare media van deze website koopt, ga je akkoord met de voorwaarden van deze website en het bedrijf. Deze overeenkomst is van toepassing op je gebruik van de website, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de website worden aangeboden. Het is minderjarigen verboden gebruik te maken van de diensten die door de website en het bedrijf worden aangeboden. Alle bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor hun eigen handelingen, de Website en het Bedrijf; MrsW.enterprises kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die is ontstaan ​​als gevolg van het bezoeken van de Website.