• 18+ only
  • adult entertainment
  • custom clip request
  • sensual dominance
  • paysafecard | paypal | wishtender | tikkie

the Domina

Links to My fansites & official video stores across the Internet

&

Gifting Opportunities

(EN)You may remember Me from the days of My in-person sessions, back when I was a pro-domme.  You may recognize Me from My FemDom clips. 

                                                             Understand what BDSM truly is.

There is no difference between slavery and submission. Once consent is given trust in the Dominant’s guidance is essential.  True ecstasy is found in the freedom of losing control, not in topping from the bottom. There is One Submission, and there is only One Power Exchange, understand?

D/s

There is no quibbling. To understand the essence of D/s is to experience it in the very core of your being. To comprehend this is to understand the beating heart of the dynamic.

To quibble is to deny the inevitable. To deny the inevitability of the Domme’s rule of you is to deny your existence. There is only one thing, around which everything else revolves, and on what everything else depends. Surrender.

If you are a worshipper, adorer, pet, slave or sub it doesn’t matter which you choose. You must take your place at the bottom, below the one on top. It is She!

When you mention your limits or personal preferences you are sharing yourself and opening up to the possibility of the dance. She may take your wishes consideration or not, it is up to Her. It can be an integral part of the journey as trust is earned. It can also be turned into a weakness and used to drive you into further servitude. Either way it can enhance the power exchange a great deal.

In Power Exchange and Domination each must work in concert with the other. One ebbs as the other flows. To learn and understand that takes time, experience and patience. Even the pushing of your limits, those “Do’s and Don’ts” of yours can be used  to orchestrate divine tension, boil the blood and turn your brain against you.

I am not a math problem to be solved. I chart my own path. I am in control always and do not follow pedestrian rules of “Do’s and Don’ts.” For you to blossom you must surrender and you cannot surrender by orchestrating, directing and dictating your session from the bottom. Silly, silly sub.

You know what BDSM stand for do you not?

Bondage/Discipline

Dominance/Submission

Sadism/Masochism

Do you think this only happens in the dungeon? When you are kneeling on the floor or are tied up during those precious hours that you can spare? The practice itself doesn’t stop at the door of the dungeon. When you have left the scene gotten dressed and headed on your way it is still with you. Let’s not kid ourselves, you know it is with you everywhere and in everything you do. Thinking about it, expecting it and longing for it. Anxiously waiting for those next few rare hours.

Why do the physical and mental dance so well together? I mentioned it right from the start. It’s a simple answer or at least it should be. Do you profess to know it?

Submitting yourself to a greater power. Surrendering to the divine by giving yourself over consciously and willingly. Instinctively control seduces you into losing any right you thought you’d still be capable of exercising. Once subspace is achieved would you be able to explain your “Do’s and Don’ts?” Would you even want to? Safety is of upmost importance but the pushing, stretching and overcoming of limits is the prerogative of the Dominant. 

They say mutual trust is the foundation of BDSM.

To learn to trust someone is to learn to trust yourself. You must learn to trust that you are submitting to her, the one who knows what’s best in the scene, what’s best in the mind and what’s best for you. If you think this is about pleasing you then you are an even sillier sub than I thought. Such a silly boy.

The one and only reason you have submitted yourself to a Power Exchange relationship is to serve. This one way street is about being hers to do with as she pleases. To be used by her, to be a tool wielded by her, to be of service to her pleasure is the reason for your existence.

Whether you are a naughty boy who needs that caning because he was misbehaving or the disgrace of being a compulsive wanker. You need that discipline that only she in her glory can provide.  It is your greatest desire to bend over for her, subjugate yourself to her, and drop to your knees in reverence of her. She can degrade you, humiliate you and purify you through her control. By your naked vulnerability. In being so open, pliable and trusting for her, you will experience the greatest growth and ecstasy that few others will ever experience. That experience will not only turn you into who you truly are. It will also drive you deeper down and into enslavement to her.

The One who was born to be over you.

 

*written by a true submissive after a long & deep conversation we've once had... I must say, he figured Me out precisely. 

 

(NL) Begrijp wat BDSM werkelijk is.

Er is geen verschil tussen slavernij en onderwerping. Zodra toestemming is gegeven, is vertrouwen in de begeleiding van de Dominant essentieel. Ware extase wordt gevonden in de vrijheid om de controle te verliezen, niet in het van onderuit controle willen behouden. Er is één onderwerping, er is één FemDom en er is maar één machtsuitwisseling, begrepen?

D/s

Er bestaat geen discussie. De essentie van D/s begrijpen is het ervaren in de kern van je wezen. Dit bevatten is het kloppende hart van de dynamiek begrijpen.

Zeuren is het onvermijdelijke ontkennen. De onvermijdelijkheid van de heerschappij van de Domme over jou ontkennen, is je bestaan ​​ontkennen. Er is maar één ding waar al het andere om draait en waarvan al het andere afhangt.

Overgave.

Of je nu een aanbidder, bewonderaar, huisdier, slaaf of sub bent, het maakt niet uit welke je kiest. Je moet je plaats onderaan innemen, onder diegene die bovenaan staat. Dat is Zij!

Wanneer je je grenzen of persoonlijke voorkeuren noemt, deel je jezelf en stel je je open voor de mogelijkheid van de dans. Zij kan je wensen in overweging nemen of niet, dat is aan Haar. Het kan een integraal onderdeel van de reis zijn, omdat vertrouwen wordt verdiend. Het kan ook in een zwakte worden veranderd en gebruikt worden om je tot verdere dienstbaarheid te drijven. Hoe dan ook, het kan de energie-uitwisseling aanzienlijk verbeteren.

In Power Exchange en Domination moet elk samenwerken met de ander. De een ebt weg terwijl de ander stroomt. Dat leren en begrijpen kost tijd, ervaring en geduld. Zelfs het verleggen van je grenzen, die "do's en don'ts" van jou kunnen worden gebruikt om goddelijke spanning te orkestreren, je bloed te laten koken en je hersenen tegen je te keren.

Ik ben geen wiskundig probleem dat moet worden opgelost. Ik stippel mijn eigen pad uit. Ik heb altijd de controle en volg de voetgangersregels van "Do's and Don'ts" niet. Om tot bloei te komen, moet je je overgeven en je kunt je niet overgeven door je sessie van onderaf te sturen, te leiden en te dicteren. Domme, domme sub.

Je weet waar BDSM voor staat nietwaar?

Bondage/Discipline

Dominantie/Submissie

Sadisme en Masochisme

Denk je dat dit alleen in de dungeons gebeurt? Wanneer je op de grond geknield of vastgebonden bent tijdens die kostbare uren die je kunt missen? De oefening zelf stopt niet bij de deur van de kerker. Als je het toneel hebt verlaten, je hebt aangekleed en op weg bent gegaan, is het nog steeds bij je. Laten we onszelf niet voor de gek houden, je weet dat het overal en bij alles wat je doet bij je is. Er over nadenken, het verwachten en ernaar verlangen. Angstig wachten op die komende zeldzame uren.

Waarom dansen het fysieke en mentale zo goed samen? Ik noemde het vanaf het begin. Het is een eenvoudig antwoord, of dat zou het in ieder geval moeten zijn. Denk je het te weten?

Jezelf onderwerpen aan een grotere macht. Overgave aan het goddelijke door je bewust en gewillig over te geven. Instinctieve controle verleidt je om elk recht te verliezen waarvan je dacht dat je het nog zou kunnen uitoefenen. Als de subspace eenmaal is bereikt, zou je dan in staat zijn om je "Do's and Don'ts" uit te leggen? Zou je dat ook willen? Veiligheid is van het allergrootste belang, maar het verleggen, oprekken en overschrijden van grenzen is het voorrecht van de Dominant.

Ze zeggen dat wederzijds vertrouwen de basis is van BDSM.

Iemand leren vertrouwen is jezelf leren vertrouwen. Je moet leren erop te vertrouwen dat je je aan Haar onderwerpt, degene die weet wat het beste is in de scene, wat het beste is in de geest en wat het beste voor jou is. Als je denkt dat dit gaat over jou behagen, dan ben je een nog gekkere sub dan Ik dacht. Zo'n domme jongen.

De enige echte reden waarom je jezelf hebt onderworpen aan een Power Exchange-relatie is om te dienen. Het is aan Haar om jou de kant op te sturen die Zij wil. Om door Haar te worden gebruikt, om een ​​instrument te zijn dat door Haar wordt gehanteerd, om Haar plezier van dienst te zijn, is de reden van je bestaan.

Of je nu een stoute jongen bent die die stokslagen nodig heeft omdat hij zich misdroeg of de schande brengt omdat je een een dwangmatige rukker blijkt te zijn. Je hebt die discipline nodig die alleen Zij in Haar glorie kan geven. Het is je grootste verlangen om voor Haar voorover te buigen, jezelf aan Haar te onderwerpen en op je knieën te vallen in eerbied voor Haar. Ze kan je degraderen, vernederen en zuiveren door Haar controle. Door je naakte kwetsbaarheid. Door zo open, buigzaam en vertrouwend voor Haar te zijn, zul je de grootste groei en extase ervaren die maar weinig anderen ooit zullen ervaren. Die ervaring zal je niet alleen veranderen in wie je werkelijk bent. Het zal je ook dieper naar beneden de slavernij in drijven.

Degene die geboren is om boven jou te staan.

 

*geschreven door een echte onderdanige na een diepgaand gesprek dat we ooit hebben gehad... Ik moet zeggen dat hij Mij precies doorhad.ATTENTION PLEASE! SUPPORT REQUIRED >>> PLEASE READ;

I am a contributor of FSC (Free Speech Coalition) in 2023 and I am intending to continue to support them for fighting tirelessly for the rights of individuals and groups in digital porn - which is sadly and frequently under attack by political parties in the United States. Although I am based in Europe and the European Union, I still feel that this is My duty, as well toward the community to participate in any form possible to unite and stand together against forces that would otherwise harm if not eliminate this beautiful line of work. I will leave it up to you, but here is your chance to stand with us together (anonymously of course) to become a (silent) member of the FSC Army buy making your donation through their official website! 

Thank you for reading! MrsW.